PAKĀPTIES AUGSTĀK!
2009. g. 28.janvārī biedrība “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” un nodibinājums “AB.LV FONDS” noslēdza granta līgumu par projekta īstenošanu un grantu izlietošanu projektam “Pakāpties augstāk!”.002.JPG
PROJEKTS
Biedrības “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” īsteno projektu “Pakāpties augstāk!” AB.LV fonda grantu programmas “Jauniešu ideju darbnīcas” ietvaros.

Projektu īsteno:

Biedrība "Aktīvi vecāki – Ropažu novadam".
Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts: AB.LV Sabiedriskā labuma fonds - korporatīvs labdarības fonds, kas sekmē sabiedrības un biznesa sociālo atbildību par līdzcilvēkiem un vidi, kurā darbojamies. Grantu Programma “Jauniešu ideju darbnīcas”.

Projekta īstenošanas vieta:
Ropažu novads

Projekta īstenošanas laiks:

2009. gada 28. janvāris – 2009. gada 28. oktobris

Projekta mērķis:

Realizēt Ropažu novada jauniešu iniciatīvu, atbalstīt un motivēt jauniešu iniciatīvas grupu, izveidojot kāpšanas sienu Ropažu vidusskolā un nodrošināt tās pieejamību plašam apmeklētāju lokam. Iesaistīt, apmācīt jauniešus specifiskā viņu interešu jomā, pierādīt sabiedrībai jauniešu iniciētas idejas īstenošanas un pozitīvo pārmaiņu iespējamību.

Projekta mērķa auditorija:

Projekta tiešā mērķauditorija ir Ropažu novada jaunieši, kas projekta realizācijas posmā gūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, ko nodot tālāk saviem vienaudžiem - jauniešiem. Projekta mērķa grupa ir Ropažu novada jaunieši, kas projekta ietvaros var realizēt savas idejas un popularizēt tās citu jauniešu vidū. Projekts veicina sadarbību jauniešu vidū, informācijas un prasmju apmaiņu, veicinās citus līdzdarboties, rīkos pasākumus, kur izmantos kāpšanas sienu un nodrošinās kāpšanas sienas pieejamību plašākam apmeklētāju lokam.

Jauniešu projekta realizācijas gaitā tiks uzstādīta kāpšanas siena, kuru, savukārt, varēs apmeklēt bērni un jaunieši, kas tieši nav iesaistīti projekta realizācijā, lai lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku un apgūtu jaunas iemaņas un prasmes. Projekta aktivitātes un to rezultāts nodrošinās lietderīgas atpūtas, izglītošanās un moderna piedzīvojuma iespējas visiem vecumiem un spēju līmeņiem.

Netiešie projekta “Pakāpties augstāk!” īstenošanas ieguvēji būs visa Ropažu novada sabiedrība kopumā, jo projekta aktivitāšu ieviešana radīs papildus aizraujošu, interesantu alternatīvu ikdienas nodarbēm un atkarību vilinājumam, nodrošinās bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, jaunas pieredzes gūšanu kāpjot un veidojot pasākumu ciklus.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ir 4167, 31 Ls, no kuriem 2845,31 Ls jeb 68,28 % veido AB.LV Sabiedriskā labuma fonda finansējums. 31,72 % jeb 1322 Ls līdzfinansē biedrība “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”, Ropažu novada pašvaldība un Ropažu vidusskola.

Biedrības “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” Projektu “Pakāpties augstāk” atbalsta AB.LV Sabiedriskā labuma fonds (korporatīvs labdarības fonds, kas sekmē sabiedrības un biznesa sociālo atbildību par līdzcilvēkiem un vidi, kurā darbojamies). Grantu Programma “Jauniešu ideju darbnīcas”.

Par materiāla saturu visu atbildību uzņemas biedrība “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”.
 
Jūlijs 2024
POTCPSSv
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15 16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31

Hermīne, Estere
 

Bajāri trophy 2019 Ropažos rezultāti.
Bajāri trophy 2019 Ropažos rezultāti publicēti. Paldies visiem!

Bajāri Trophy 2018 Zaķumuiža rezultāti un foto
Paldies dalībniekiem par izturību! Publicējam rezultātus un saiti uz bilžu galeriju. Tiekamies nākamreiz!

Bajāri Trophy Mucenieki aizvadīts! Rezultāti. Foto.
13.maija rīts atnāca ar daudzsološu solījumu, ka laiks būs izaicinoša karstuma piesātināts.
Un tā tas tiešām notika. Saule karsēja, dalībnieku ķermeņi tveicē kļuva viegli sārti, ūdens patēriņš kontrolpunktos palielinājās un tiesneši slavēja izturīgos dalībniekus!

Pieteikšanās Bajāriem!
Piesakies savlaicīgi Bajāri trophy pasākumam, lai varam sagatvot kartes, uzdevumus un Tevi arī pacienāt!
Pieteikšanās te:
Pieteikšanās

Autobuss no Muceniekiem
Nodrošināsim autobusu uz un no Piedzīvojumu sacensībām 2.septembrī no Muceniekiem un Silakroga (pēc pieprasījuma).

Interesentu iepriekš pieteikties! mob.29210007

Piedzīvojumu mačs Ropažos!
Reģistrēšanās pasākumam iepriekš.
Pieteikšanās: pa e-pastu vai mob. tel. 29210007
Bērniem vecāku atļaujas OBLIGĀTAS!
 


ropazi

© www.avrn.lv, 2010